Головна  →  Звернення громадян  →  Боротьба з корупцією  →  Заходи із запобіганням корупції

ЗАХОДИ

щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів в Департаменті муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

 

– Проведення роз’яснювальної роботи з метою недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, урегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення та невідкладного, у письмовій формі, повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів та вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів.

– Ужиття заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а саме суперечності між особистими інтересами та службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих посадовій особі службових повноважень.

– Забезпечення обов’язкового надання особами, які претендують на зайняття посад у Департаменті муніципальної безпеки, відомостей про близьких осіб, які будуть працювати з ними в одній сфері, та можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів під час виконання ними своїх посадових обов’язків після призначення їх на посаду.

– Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», про спеціальні обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

– Здійснення у межах компетенції перевірки фактів своєчасності подання електронної декларації.

– Здійснення невідкладного, у письмовій формі, інформування працівником Департаменту муніципальної безпеки про обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів для термінового вжиття заходів щодо усунення таких обставин.

– Ужиття під час виявлення конфлікту інтересів або отримання повідомлення про обставини, що можуть призвести до конфлікту інтересів, заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, завдяки усуненню працівника Департаменту муніципальної безпеки від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або запобіганню вчинення дій та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.

– Забезпечення прозорості, доброчесності й об’єктивності під час прийняття управлінських рішень за напрямами роботи відповідно до компетенції відділів.

– Здійснення особливого контролю за діяльністю працівників Департаменту муніципальної безпеки, які працюють у відділах, де є високий ризик виникнення конфлікту інтересів (розподіл або використання бюджетних коштів, організація державних закупівель, передача майна в оренду, проведення претензійно-позовної роботи, прийняття кадрових рішень, реалізація контрольно-наглядових функцій тощо) для виявлення та недопущення виникнення конфлікту інтересів.

– Вжиття заходів щодо безумовного дотримання вимог статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» для запобігання фактам виникнення конфлікту інтересів у випадках, коли працівник Департаменту муніципальної безпеки може мати певні приватні інтереси, пов’язані з майновими правами (наявність корпоративних прав, майна тощо).

– Здійснення контролю за дотриманням працівниками Департаменту муніципальної безпеки у разі виникнення конфлікту інтересів або за наявності підстав, за яких він може виникнути, вимог Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1203/29333 у частині врегулювання конфлікту інтересів.

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту муніципальної безпеки: 

Телефон: (044) 430-86-26

Розклад роботи: пн.-чт. з 8:00 до 17:00, пт. з 8:00 до 15:45

Обідня перерва з 12:00 до 12:45 .

 

Повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень можна:

– за контактним телефоном: (044) 430-86-26;

– на електронну пошту:: [email protected];

– поштою, зазначивши на конверті: «Про корупцію».

 

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно).

Версiя для друку