Портал в режимі тестування та наповнення
 • Доступність
 • A-
  A+
 • Стара версія
Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
офіційний вебпортал

План запобігання корупції на 2024 рік

Опубліковано 11 квітня 2024 року о 15:16План

роботи уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік

з/п

Найменування завдання (заходу)

Підстава для виконання

Термін виконання

Відповідальний за виконання головний виконавець, співвиконавець

Очікувальні результати виконання заходів

1

Проведення навчання працівників Департаменту  та/або доведення до їх відома будь- якими можливими засобами зв’язку  інформації щодо видів та термінів подачі декларацій, повідомлень про зміни в майновому стані та відповідальності за подання недостовірних відомостей в деклараціях з урахуванням вимог Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» та роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції № 2 від 28.02.2022 та № 4 від 07.03.2022.

Нагадування працівникам, які знаходяться у відпустках подачі щорічної декларації та інших

Закон України «Про запобігання корупції», Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021

№ 277/21

Січень

Протягом року

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Отримання вичерпаної інформації суб’єктами декларування щодо заповнення декларацій. Недопущення порушень антикорупційного законодавства

2

Надання працівникам Департаменту методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції

пп.3 п. 1 розділу II Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 №

Постійно

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Отримання і використання працівниками в діяльності методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції

3

Надання практичної допомоги працівникам Департаменту щодо заповнення декларацій

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, Закон України «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Скорочення часу на заповнення декларацій суб’єктами декларування та зменшення помилок при їх заповненні. Недопущення порушень антикорупційного законодавства

4

Проведення інструктажів для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства та попередження про відповідальність у разі порушення Закону України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про запобігання корупції»

Постійно, перед проведенням конкурсів

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Зменшення ймовірності виникнення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією. Якісний добір кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору

5

Проведення перевірки фактів щодо своєчасного подання декларацій суб’єктами декларування з урахуванням вимог Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»

 

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021

№ 277/21, Закон України «Про запобігання корупції»

Лютий, квітень

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Службова записка про результати перевірки та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо випадків невчасного подання або неподання декларацій за 2021-2023 роки суб’єктами декларування.

Стовідсоткове подання суб’єктами декларування декларацій за 2021-2023 роки

6

Проведення внутрішніх навчань з питань антикорупційного законодавства та дотримання правил етичної поведінки працівниками Департаменту

Закон України «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією

7

Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, шляхом внесення до журналу обліку даних про працівників, в разі притягнення таких до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, в разі їх виявлення

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, Закон України «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Здійснення контролю щодо вчинених корупційних правопорушень

8

Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів у працівників Департаменту,  сприяння його врегулюванню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, інформування керівника та  Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання, а також виявлення ризиків для вчинення корупційних правопорушень

пп.4 п. 1 розділу II Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21,Закон України «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Сприяння врегулюванню конфлікту інтересів працівників, зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією 100% прийняття своєчасних рішень про врегулювання конфлікту

9

Отримання та організація розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень  Закону України «Про запобігання корупції»

пп.7 п. 1 розділу II Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021

№ 277/21, Закон України «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень  Закону України «Про запобігання корупції» та надання пропозицій керівництву щодо прийняття рішень за результатами перевірки

10

Організація або участь в службових розслідуваннях (перевірках) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції.

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021

№ 277/21, Закон України «Про запобігання корупції»

В терміни встановлені нормативно-правовими актами

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією

11

Здійснення заходів щодо попередження ймовірним корупційним ризикам та їх усунення, а також виявлення сприятливих умов для вчинення корупційних правопорушень у діяльності працівників Департаменту, встановлення ознак прямого підпорядкування

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021

№ 277/21, Закон України «Про запобігання корупції», наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021

№ 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками»

Постійно

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Цілеспрямоване, скоординоване виявлення, усунення, мінімізації корупційних ризиків у діяльності Департаменту

12

Відстеження змін і доповнень, що відносяться до антикорупційного законодавства, своєчасне інформування про них працівників Департаменту

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021

№ 277/21, Закон України «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Контроль змін і доповнень щодо антикорупційного законодавства та своєчасне інформування про них працівників Депараменту

13

Інформування керівника, Національного агентства з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції працівниками Департаменту

пп.9 п. 1 розділу II Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021

№ 277/21, Закон України «Про запобігання корупції»

За потреби

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Направлення письмових повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції працівниками Департаменту

14

Візування проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021

№ 277/21

За потреби

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Недопущення порушень антикорупційного законодавства

15

Участь у навчальних заходах (професійні та короткострокові програми, онлайн курси, семінари, тренінги тощо) з підвищення кваліфікації з питань

Ст. 8 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII

Постійно

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Згідно навчальних планів


Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами (044) 366-89-06

Розклад роботи: пн.-чт. з 8:00 до 17:00, пт. з 8:00 до 15:45
Обідня перерва з 12:00 до 12:45

Повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень можна:

 • за номером телефону: (044) 430-86-26
 • на електронну пошту:[email protected]
 • поштою, зазначивши на конверті: «Про корупцію»

 Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно).

Контакти, за якими можна звернутись щодо порушень антикорупційного законодавства:

 • «Спеціальна телефонна лінія» управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на яку можна надіслати інформацію або звернутись у телефонному режимі щодо порушень антикорупційного законодавства:

Електронна пошта: [email protected]

Телефон:  (067) 242-32-70

Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, пт. з 9:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Інформація на «Лінію довіри» надається анонімно, не може розглядатись як звернення громадян, відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому її надання не обумовлює обов'язкової підготовки відповіді заявнику.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux